EW & BW
B&0
O&L
HW & MWW
M&W
Z&W
MT
GLA & LAT
NW
T&C
TOER

DOMEIN

Finaliteit doorstroom (D)

Bereid je voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit (D/A)

Bereid je voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

Finaliteit arbeidsmarkt (A)

Bereid je voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Economie en organisatie

Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie

Organisatie en logistiek

Maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen
Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn

Zorg en welzijn

Taal en cultuur

Grieks-Latijn
Latijn
Moderne talen

Taal en communicatie
Toerisme

Wetenschappen

Natuurwetenschappen

Se-n-Se
Graduaatsopleiding
Academische bachelor

Se-n-Se
Graduaatsopleiding
Professionele bachelor

Voorbereidend jaar op hoger onderwijs*
Se-n-Se
Graduaatsopleiding

Theoretisch en abstract

Concreet en praktisch